Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Labropoulos
alabropoulos@ipr.forth.gr

Short CV

Ο Δρ. Αναστάσιος Λαμπρόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος ΜΔΕ στην Επιστήμη και Εφαρμογές των Πολυμερών (Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών) και Διδακτορικού Διπλώματος στη Φυσικοχημεία (Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών). Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής εργασίας και της Διδακτορικής Διατριβής του ολοκληρώθηκε στο Εργαστήριο Μεμβρανών και Μικροπορωδών Υλικών για Περιβαλλοντικούς Διαχωρισμούς (MESL) του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Οι ερευνητικές του δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό, δέσμευση και αποθήκευση αερίων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές, τη Χημική Εναπόθεση Ατμών (CVD) σε πορώδη κεραμικά υποστρώματα, το χαρακτηρισμό πορωδών υλικών, τη διερεύνηση της προσρόφησης και διάχυσης αερίων σε πορώδη και νανοδομημένα υλικά, την ανάπτυξη σύνθετων μεμβρανών που ενσωματώνουν νανοσωλήνες άνθρακα ή ιοντικά υγρά, την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μεμβρανών σε διαχωρισμούς αερίων και την ανάπτυξη και μελέτη καταλυτικών αντιδραστήρων μεμβράνης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης χημικών διεργασιών. Έχει 17 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 22 παρουσιάσεις και διαλέξεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει επίσης εργαστεί σε 9 Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης ή Υπότροφος.