Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Προθεσμία Υποβολής: Σε αναμονή

The Institute of Geoenergy (FORTH/IG) invites applications for an Early – stage Researcher (ESR) – PhD Student position within the EU funded research project entitled “Twinning to sustainable energy transition- Acronym: TWINN2SET (GA N1010792 46) 

The  position  is  a  full-time  PhD  student  position  and  is  funded  by  European  Commission,  under  the  under Twinnin(HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03).

 

 

Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Προθεσμία Υποβολής: Σε αναμονή

 

Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Προθεσμία Υποβολής: Σε αναμονή

The Institute of Geoenergy (FORTH/IG) invites applications for a Post-doctoral Researcher position within the EU funderesearch  project  entitled  “Twinning  to  sustainable  energy  transition-  Acronym:  TWINN2SET  (GA  No  101079246)

The successful applicant will be expected to join a multidisciplinary team of scientists with expertise in engineering, geology, chemistry and biology, and participate in technology transfer events and workshops, contribute to the broad dissemination of science and the project objectives, grant-applications and preparation of research articles.